درباره ما

آرمان پویش طب

معرفی شرکت:

شركت آرمان پويش طب از سال 1376 شروع به فعاليت در زمينه ملزومات آزمايشگاهي و خدمات به آزمايشگاهها نموده است كه قسمتي از اين فعاليت مربوط به واردات لوازم آزمايشگاهي و پاتولوژي از كشورهاي  : يونان ، امريكا ، ژاپن ، كره و غيره .... ميباشد

مديران شركت :

جناب آقاي محسن مجتهدي مديرعامل شركت داراي مدرك ليسانس در رشته علوم آزمايشگاهي ميباشد

جناب آقاي اصغر رضايي : رئيس هيئت مديره داراي مدرك ليسانس در رشته علوم آزمايشگاهي ميباشد .

اهم سوابق كاري مدير شركت و رئيس هيئت مديره از قبل و بعد سال 1376 تا كنون به شرح ذيل ميباشد :

1- كار و فعاليت در بيمارستانهاي دولتي و خصوصي ( بيمارستان قلب شهيد رجايي و غيره .....)

2- سرپرستي شركت از سال 1376 جهت ارائه بهترين خدمات به بيمارستانها و آزمايشگاهها

3- پيگيري و دريافت نمايندگي انحصاري از شركتهاي توليدي داخلي و خارجي

4- بستن قرار داد جهت ارائه خدمات به آزمايشگاهها و بيمارستانهاي دولتي و خصوصي

5- بستن قرار داد جهت واردات لوازم آزمايشگاهي بويژه بخش پاتولوژي

بخشي از مراكز دولتي و خصوصي كه تا بحال اين شركت با آنها در ارتباط بوده است :

بيمارستان شهيد دكتر لبافي نژاد ، بيمارستان آيت الله كاشاني ، پلي كلينيك 13 آبان ، بيمارستان دكتر فياض بخش ، بيمارستان ميلاد ، بيمارستان شريعت رضوي

مديران شركت از بدو تاسيس شركت پيگيريهايي در زمينه دريافت نمايندگي هاي رسمي و انحصاري از توليدكنندگان داخلي نموده اند كه تعدادي از نمايندگيهاي داخلي كه تا كنون با آنها در ارتباط بوده اند به شرح ذيل ميباشد :

پارس آزمون ، لابترون ، پادتن علم ، پادتن دانش ، پيشتاز طب و غيره ....

نمايندگيهاي خارجي : HISTO CUTTER ,STURKEY,VITAMIN D (RATIO DIAGNOSTIC ) , FEATHER , CELLPATH , AMOS , MICROS

خدمات شرکت عبارتند از:

1- تامين كليه كيتهاي آزمايشگاهي تشخيصي ، تحقيقاتي ، تخصصي ، غذايي و دارويي

2- تجهيزات و دستگاههاي آزمايشگاهي

3- مواد شيميايي

4- مواد و لوازم و ظروف مصرفي و يك بار مصرف

5- شيشه الات آزمايشگاهي

6- اقلام مصرفي پزشكي از قبيل سرنگ ، الكل ، پنبه ، گاز ، و غيره .....